آشنایی با بلاک چین

دفتر کل توزیع شده یا DLT
آشنایی با بلاک چین

دفتر کل توزیع شده چیست؟

اگر به دنیای جذاب ارزهای دیجیتال علاقمند باشید، احتمالاً با کلمات جدید و نا آشنای زیادی در آغاز راه برخورد خواهید کرد، دفتر کل توزیع

امضای دیجیتال در بلاک چین
آشنایی با بلاک چین

امضای دیجیتال در بلاک چین

اصالت و معتبر بودن امضا و محتوا از گذشته تا به امروز برای افراد، سازمان ها، بانک ها و … مهم بوده است، در حال

جنسیس بلاک یا بلاک پایه
آشنایی با بلاک چین

جنسیس بلاک یا بلاک پایه در بلاک چین

جنسیس بلاک یا بلاک پیدایش اولین بلوک از هر زنجیره بلوکی است که آغازگر زنجیره محسوب می شود و معماری بلاک چین را پایه گذاری