تحلیل قیمت

تحلیل تکنیکال علمی است که می توان با استفاده از تغییرات قیمتی و عوامل دیگر در گذشته ارز، روند آینده نمودار قیمت آن ارز را پیش بینی کرد.
تیم تحلیل صرافی ارز دیجیتال اکس کپیتال به صورت 24 ساعته بازار ارز های دیجیتال را برسی می کند و نظر خود را در مورد تحلیل ارز های دیجیتال در این بخش قرار می دهد. کاربران صرافی اکس کپیتال می توانند آخرین تحلیل های تیم اکس کپیتال را در این بخش مشاهده نمایند.