دادگاه ریپل چی شد

آخرین خبر ها از دادگاه ریپل

سازمان بورس و اوراق بهادر آمریکا (sec) در سال 2020 علیه ریپل و سازندگان این ارز دیجیتال شکایت کردند.

دلیل این شکایت این بود که sec ادعا داشت که ریپل یک ارز دیجیتال نیست و یک اوراق بهادار است.

قاضی این پرونده در آخرین جلسه دادگاه ریپل درخواست sec مبنی بر بررسی مجدد اسناد سخنرانی مدیر ریپل در سال 2018 را رد کرد.

مدیر ریپل در این سخنرانی گفت که بیتکوین و اتریوم اوراق بهادر نیستند.

قابل ذکر است که sec قبلا در مورد این سخنرانی گفته بود که مدیر عامل ریپل فقط نظر شخصی خودش را بیان کرده و اسناد این سخنرانی برای ما هیچ اهمیتی ندارد.

با این تفاسیر سازمان بورس و اوراق بهادر آمریکا آخرین تلاش های خود را برای پیروزی در این پرونده را انجام داده است و ریپل به پیروزی در این دادگاه نزدیک تر شده است.

دادگاه ریپل چی شد

آخرین خبر ها از دادگاه ریپل

سازمان بورس و اوراق بهادر آمریکا (sec) در سال 2020 علیه ریپل و سازندگان این ارز دیجیتال شکایت کردند.

دلیل این شکایت این بود که sec ادعا داشت که ریپل یک ارز دیجیتال نیست و یک اوراق بهادار است.

قاضی این پرونده در آخرین جلسه دادگاه ریپل درخواست sec مبنی بر بررسی مجدد اسناد سخنرانی مدیر ریپل در سال 2018 را رد کرد.

مدیر ریپل در این سخنرانی گفت که بیتکوین و اتریوم اوراق بهادر نیستند.

قابل ذکر است که sec قبلا در مورد این سخنرانی گفته بود که مدیر عامل ریپل فقط نظر شخصی خودش را بیان کرده و اسناد این سخنرانی برای ما هیچ اهمیتی ندارد.

با این تفاسیر سازمان بورس و اوراق بهادر آمریکا آخرین تلاش های خود را برای پیروزی در این پرونده را انجام داده است و ریپل به پیروزی در این دادگاه نزدیک تر شده است.