آغاز فعالیت صرافی غیر متمرکز ADAX

Cardano از فعال شدن صرافی غیرمتمرکز جدید در شبکه خود، ADAX خبر داد. این صرافی رقیب DEX تازه افتتاح شده کاردانو، SundaeSwap می‌باشد. این DEX از قراردادهای هوشمند Plutus کاردانو برای اطمینان از کاملا غیرمتمرکز بودن قراردادها استفاده می کند.

تنها پنج ماه از فعال‌سازی قراردادهای هوشمند در شبکه کاردانو این صرافی‌ غیرمتمرکز راه‌اندازی شده که این نشان از رشد خوب اکوسیستم کاردانو در بلندمدت می‌باشد. همچنین مشخص شده است که این DEX از ارکان اصلی اکوسیستم کاردانو در بلندمدت می‌باشد.

آغاز فعالیت صرافی غیر متمرکز ADAX

Cardano از فعال شدن صرافی غیرمتمرکز جدید در شبکه خود، ADAX خبر داد. این صرافی رقیب DEX تازه افتتاح شده کاردانو، SundaeSwap می‌باشد. این DEX از قراردادهای هوشمند Plutus کاردانو برای اطمینان از کاملا غیرمتمرکز بودن قراردادها استفاده می کند.

تنها پنج ماه از فعال‌سازی قراردادهای هوشمند در شبکه کاردانو این صرافی‌ غیرمتمرکز راه‌اندازی شده که این نشان از رشد خوب اکوسیستم کاردانو در بلندمدت می‌باشد. همچنین مشخص شده است که این DEX از ارکان اصلی اکوسیستم کاردانو در بلندمدت می‌باشد.