استفاده آمریکا از بلاکچین

آمریکا نظارت بر بلاکچین را برای اجرای تحریم ها افزایش می دهد

تلاش‌های ایالت نیویورک برای اعمال تحریم‌ها علیه روسیه:

وزارت خدمات مالی آمریکا (DFS) بر اساس بیانیه ای که روز چهارشنبه منتشر کرد، قرار است از فناوری بلاکچین برای شناسایی افراد و نهاد های روسی که که توسط فدرال تحریم شده اند استفاده کند.

کاتی هوچول، فرماندار نیویورک، در 27 فوریه دستوری اجرایی صادر کرد که به آژانس های دولتی دستور داد تا موسسات و شرکت های روسی و همچنین نهادهایی که از آنها حمایت می کنند، را شناسایی کنند و آن ها را مورد تحریم قرار دهند.

استفاده آمریکا از بلاکچین

آمریکا نظارت بر بلاکچین را برای اجرای تحریم ها افزایش می دهد

تلاش‌های ایالت نیویورک برای اعمال تحریم‌ها علیه روسیه:

وزارت خدمات مالی آمریکا (DFS) بر اساس بیانیه ای که روز چهارشنبه منتشر کرد، قرار است از فناوری بلاکچین برای شناسایی افراد و نهاد های روسی که که توسط فدرال تحریم شده اند استفاده کند.

کاتی هوچول، فرماندار نیویورک، در 27 فوریه دستوری اجرایی صادر کرد که به آژانس های دولتی دستور داد تا موسسات و شرکت های روسی و همچنین نهادهایی که از آنها حمایت می کنند، را شناسایی کنند و آن ها را مورد تحریم قرار دهند.