حذف روسیه از شبکه سوئیفت

اتحادیه اروپا بانکی های روسی را از شبکه سوئیفت حذف میکند

کمیسیون اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن اقدام ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه برای محاصره سراسر اوکراین، متعهد شد که اقدامات لازم برای خراج کردن روسیه از سیستم مالی بین المللی سوئیفت انجام دهد.

کمیسیون اروپا اعلام کرد که تعدادی از بانک‌های روسی را از سیستم پیام‌رسانی انجمن جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (SWIFT) حذف می‌کند تا از ظرفیت روسیه برای انجام پرداخت‌های بین‌مرزی جلوگیری کند.

در بیانیه مشترک رهبران فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، کانادا و ایالات متحده اعلام شد:

ما روسیه را مورد بازخواست قرار خواهیم داد و به طور جمعی تضمین خواهیم کرد که این جنگ یک شکست استراتژیک برای پوتین است.

این مورد روسیه را از فعالیت در سرتاسر جهان باز خواهد داشت و به طور مؤثر صادرات و واردات روسیه را مسدود خواهد کرد.

حذف روسیه از شبکه سوئیفت

اتحادیه اروپا بانکی های روسی را از شبکه سوئیفت حذف میکند

کمیسیون اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن اقدام ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه برای محاصره سراسر اوکراین، متعهد شد که اقدامات لازم برای خراج کردن روسیه از سیستم مالی بین المللی سوئیفت انجام دهد.

کمیسیون اروپا اعلام کرد که تعدادی از بانک‌های روسی را از سیستم پیام‌رسانی انجمن جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (SWIFT) حذف می‌کند تا از ظرفیت روسیه برای انجام پرداخت‌های بین‌مرزی جلوگیری کند.

در بیانیه مشترک رهبران فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، کانادا و ایالات متحده اعلام شد:

ما روسیه را مورد بازخواست قرار خواهیم داد و به طور جمعی تضمین خواهیم کرد که این جنگ یک شکست استراتژیک برای پوتین است.

این مورد روسیه را از فعالیت در سرتاسر جهان باز خواهد داشت و به طور مؤثر صادرات و واردات روسیه را مسدود خواهد کرد.