اتفاقی که میتواند روند بیت کوین را تغییر دهد

اتفاقی که میتواند روند بیت کوین را تغییر دهد

تریدر معروف، Tone Vays در صحبت های خود، به اتفاقی اشاره کرد که میتواند روند بیت کوین را مجددا صعودی کند.

به اعتقاد Vays درصورتی که که نمودار هفتگی بیت کوین بالاتر از مووینگ اورج کوتاه مدت و پیک بعدی بالاتر از 45000 هزار دلار برسد، میتوانیم روند صعودی قدرمندی را شاهد باشیم.

 

اتفاقی که میتواند روند بیت کوین را تغییر دهد

اتفاقی که میتواند روند بیت کوین را تغییر دهد

تریدر معروف، Tone Vays در صحبت های خود، به اتفاقی اشاره کرد که میتواند روند بیت کوین را مجددا صعودی کند.

به اعتقاد Vays درصورتی که که نمودار هفتگی بیت کوین بالاتر از مووینگ اورج کوتاه مدت و پیک بعدی بالاتر از 45000 هزار دلار برسد، میتوانیم روند صعودی قدرمندی را شاهد باشیم.