ممنوعیت استخراج بیتکوین در اروپا

احتمال ممنوعیت استخراج بیتکوین در اروپا

اتحادیه اروپا در جلسه ای که امروز دارند در مورد ممنوعیت  استخراج بیتکوین در قاره اروپا تصمیم گیری خواهند کرد.

در این جلسه در مورد تاثیرات استخراج بیتکوین بر محیط زیست بحث و رای گیری خواهد شد.

در صورتی که ماینر های بیتکوین نتوانند طرحی ارائه دهند تا فرایند ماینینگ حداقل آسیب را به محیط زیست برساند احتمال ممنوعیت استخراج بیتکوین در کل قاره اروپا هست.

 

ممنوعیت استخراج بیتکوین در اروپا

احتمال ممنوعیت استخراج بیتکوین در اروپا

اتحادیه اروپا در جلسه ای که امروز دارند در مورد ممنوعیت  استخراج بیتکوین در قاره اروپا تصمیم گیری خواهند کرد.

در این جلسه در مورد تاثیرات استخراج بیتکوین بر محیط زیست بحث و رای گیری خواهد شد.

در صورتی که ماینر های بیتکوین نتوانند طرحی ارائه دهند تا فرایند ماینینگ حداقل آسیب را به محیط زیست برساند احتمال ممنوعیت استخراج بیتکوین در کل قاره اروپا هست.