اختصاص بودجه 400 میلیون دلاری Secret Network برای رشد اکوسیستم خود

شبکه Secret بودجه‌ای 400 میلیون دلاری برای رشد اکوسیستم حریم‌خصوصی خود و گسترش بنیاد خود به منظور ارائه خدمات به کاربران بیشتر اختصاص داده‌است.

Tor Bair، موسس Secret Network، اظهار داشت که با این بودجه، این شبکه و شرکای آن قصد دارند تا برنامه‌های کاربردی غیرمتمرکز حریم خصوصی را برای پذیرش جهانی میلیون‌ها کاربر، افزایش دهند.

‏Secret Network یک اکوسیستم غیرمتمرکز است که از محاسبات خصوصی و ایمن بر روی داده های رمزگذاری شده استفاده می کند. این اکوسیستم دارای چهار بخش است: توکن‌های مخفی، بریج‌های مخفی، تامین مالی مخفی و NFT‌های مخفی.

اختصاص بودجه 400 میلیون دلاری Secret Network برای رشد اکوسیستم خود

شبکه Secret بودجه‌ای 400 میلیون دلاری برای رشد اکوسیستم حریم‌خصوصی خود و گسترش بنیاد خود به منظور ارائه خدمات به کاربران بیشتر اختصاص داده‌است.

Tor Bair، موسس Secret Network، اظهار داشت که با این بودجه، این شبکه و شرکای آن قصد دارند تا برنامه‌های کاربردی غیرمتمرکز حریم خصوصی را برای پذیرش جهانی میلیون‌ها کاربر، افزایش دهند.

‏Secret Network یک اکوسیستم غیرمتمرکز است که از محاسبات خصوصی و ایمن بر روی داده های رمزگذاری شده استفاده می کند. این اکوسیستم دارای چهار بخش است: توکن‌های مخفی، بریج‌های مخفی، تامین مالی مخفی و NFT‌های مخفی.