لایه دوم اتریوم

ارزش کل دارایی های قفل شده tvl لایه دوم اتریوم به بیشترین سطح خود رسیده است.

ارزش کل قفل شده (TVL) در شبکه های لایه دوم اتریوم (L2) به اوج جدیدی رسیده است زیرا gas fee به طور پیوسته در حال افزایش است و باعث پذیرش بیشتر می شود.

پلتفرم تجزیه و تحلیل لایه 2 L2beat در حال حاضر گزارش می دهد که مقدار کل ارزش قفل شده در پروتکل ها و شبکه های مختلف L2 به بالاترین حد خود یعنی 5.64 میلیارد دلار رسیده است.

راه‌حل‌های مقیاس‌بندی L2 توان عملیاتی بسیار بالاتر و کارمزد تراکنش‌های کمتری را ارائه می‌کنند و از نظر پذیرش در نوامبر افزایش یافته‌اند که بالاترین میانگین gas fee را در تاریخ شبکه اتریوم داشته است.

لایه دوم اتریوم

ارزش کل دارایی های قفل شده tvl لایه دوم اتریوم به بیشترین سطح خود رسیده است.

ارزش کل قفل شده (TVL) در شبکه های لایه دوم اتریوم (L2) به اوج جدیدی رسیده است زیرا gas fee به طور پیوسته در حال افزایش است و باعث پذیرش بیشتر می شود.

پلتفرم تجزیه و تحلیل لایه 2 L2beat در حال حاضر گزارش می دهد که مقدار کل ارزش قفل شده در پروتکل ها و شبکه های مختلف L2 به بالاترین حد خود یعنی 5.64 میلیارد دلار رسیده است.

راه‌حل‌های مقیاس‌بندی L2 توان عملیاتی بسیار بالاتر و کارمزد تراکنش‌های کمتری را ارائه می‌کنند و از نظر پذیرش در نوامبر افزایش یافته‌اند که بالاترین میانگین gas fee را در تاریخ شبکه اتریوم داشته است.