استخدام مدیر اجرایی سابق PayPal توسط Google Pay به‌منظور پرداخت های رمز ارزی

این غول فناوری یکی از مدیران اجرایی سابق PayPal را برای کمک به گسترش Google Pay، مخصوصا در حوزه رمزارزها و روش‌‌های پرداخت با آن‌ها، استخدام کرده است.

‏Arnold Goldberg وظیفه اداره‌کردن بخش پرداخت های رمزارزی گوگل را بر عهده گرفته است.

‏Bill Ready، رئیس بازرگانی گوگل اظهار داشت: ما به حوزه رمزارزها توجه زیادی داریم و هرچه تقاضای کاربران و تاجران برای استفاده از این تکنولوژی افزایش یابد، ما نیز سریع‌تر در این حوزه تکامل خواهیم یافت.

استخدام مدیر اجرایی سابق PayPal توسط Google Pay به‌منظور پرداخت های رمز ارزی

این غول فناوری یکی از مدیران اجرایی سابق PayPal را برای کمک به گسترش Google Pay، مخصوصا در حوزه رمزارزها و روش‌‌های پرداخت با آن‌ها، استخدام کرده است.

‏Arnold Goldberg وظیفه اداره‌کردن بخش پرداخت های رمزارزی گوگل را بر عهده گرفته است.

‏Bill Ready، رئیس بازرگانی گوگل اظهار داشت: ما به حوزه رمزارزها توجه زیادی داریم و هرچه تقاضای کاربران و تاجران برای استفاده از این تکنولوژی افزایش یابد، ما نیز سریع‌تر در این حوزه تکامل خواهیم یافت.