استفاده 25 درصد مردم دنیا از متاورس تا سال 2026

در طی گزارش انجام شده توسط کمپانی مشاوره و فناوری Gartner ، برندهای معتبر دنیا در حال ایجاد زیرساخت‌های جهت شبیه‌سازی زندگی روزانه مردم در فضای متاورس هستند.

این گزارش تخمین زده است که حدود 30 درصد از سازمان‌ها تا سال 2026 خدمات و محصولات خود را در این فضا ارائه دهند. همچنین حدود 25 درصد از مردم سراسر دنیا نیز حداقل یک ساعت از زمان خود را در متاورس جهت انجام کار، خرید، تحصیل و اهداف مرتبط با اوقات فراغت مردم خواهند گذراند.

این آمار در حالی منتشر شده است که شرکت تحقیقاتی Strategy Analytics هم تخمین زده است بازار جهانی متاورس تا سال 2026 ارزشی برابر با 42 میلیارد دلار خواهد داشت. اگرچه کمپانی معتبر Grayscale هم مجموع ارزش متاورس را تا سال ذکرشده حتی در محدوده‌های تریلیون دلاری پیش‌بینی کرده است. لازم بذکر است تعداد کاربران حوزه متاورس از ابتدای 2020 تا ژوئن 2021 ده برابر شده است.

استفاده 25 درصد مردم دنیا از متاورس تا سال 2026

در طی گزارش انجام شده توسط کمپانی مشاوره و فناوری Gartner ، برندهای معتبر دنیا در حال ایجاد زیرساخت‌های جهت شبیه‌سازی زندگی روزانه مردم در فضای متاورس هستند.

این گزارش تخمین زده است که حدود 30 درصد از سازمان‌ها تا سال 2026 خدمات و محصولات خود را در این فضا ارائه دهند. همچنین حدود 25 درصد از مردم سراسر دنیا نیز حداقل یک ساعت از زمان خود را در متاورس جهت انجام کار، خرید، تحصیل و اهداف مرتبط با اوقات فراغت مردم خواهند گذراند.

این آمار در حالی منتشر شده است که شرکت تحقیقاتی Strategy Analytics هم تخمین زده است بازار جهانی متاورس تا سال 2026 ارزشی برابر با 42 میلیارد دلار خواهد داشت. اگرچه کمپانی معتبر Grayscale هم مجموع ارزش متاورس را تا سال ذکرشده حتی در محدوده‌های تریلیون دلاری پیش‌بینی کرده است. لازم بذکر است تعداد کاربران حوزه متاورس از ابتدای 2020 تا ژوئن 2021 ده برابر شده است.