اظهار نظر اشخاص مطرح حوزه رمزارزها در رابطه با آینده قیمت بیتکوین تا انتهای 2022

پس از ریزش‌ اخیر بازار رمزارزها و اتفاقات رخ داده طی ماه اول سال 2022، از جمله جلسه اخیر فدرال رزرو و موضع این نهاد نسبت به افازیش نرخ بهره، بسیاری از افراد مطرح این حوزه نظر خود را نسبت به بیتکوین 100 هزار دلاری تا پایان سال 2022 تغییر داده‌اند.

طبق مصاحبه‌های انجام شده توسط تیم Finder با متخصصان این حوزه، این تیم گزارش کرد که تا انتهای سال 2022 ارزش بیتکوین به 76 هزار دلار خواهد رسید و تا پایان سال پیک قیمتی 93 هزار دلار را نیز برای مدتی خواهد دید. Finder همچنین اظهار داشت که تا سال‌های 2025 و 2030 نیز ارزش بیتکوین به ترتیب به 192 هزار دلار و 406 هزار دلار خواهد رسید.

‏Gavin Smith مدیر عامل Panxora Group نیز که پیش‌بینی بیتکوین 70 هزار دلاری را تا پایان 2022 داشت اظهار کرد که نیمه اول 2022 تحت تاثیر نگرانی‌های پیرامون افزایش نرخ بهره خواهدبود که بر تمام سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک از جمله بیتکوین تأثیر خواهد گذاشت و می‌توانیم شاهد کاهش 30 درصدی ارزش بیتکوین نسبت به سطوح قیمتی فعلی آن نیز باشیم،

اظهار نظر اشخاص مطرح حوزه رمزارزها در رابطه با آینده قیمت بیتکوین تا انتهای 2022

پس از ریزش‌ اخیر بازار رمزارزها و اتفاقات رخ داده طی ماه اول سال 2022، از جمله جلسه اخیر فدرال رزرو و موضع این نهاد نسبت به افازیش نرخ بهره، بسیاری از افراد مطرح این حوزه نظر خود را نسبت به بیتکوین 100 هزار دلاری تا پایان سال 2022 تغییر داده‌اند.

طبق مصاحبه‌های انجام شده توسط تیم Finder با متخصصان این حوزه، این تیم گزارش کرد که تا انتهای سال 2022 ارزش بیتکوین به 76 هزار دلار خواهد رسید و تا پایان سال پیک قیمتی 93 هزار دلار را نیز برای مدتی خواهد دید. Finder همچنین اظهار داشت که تا سال‌های 2025 و 2030 نیز ارزش بیتکوین به ترتیب به 192 هزار دلار و 406 هزار دلار خواهد رسید.

‏Gavin Smith مدیر عامل Panxora Group نیز که پیش‌بینی بیتکوین 70 هزار دلاری را تا پایان 2022 داشت اظهار کرد که نیمه اول 2022 تحت تاثیر نگرانی‌های پیرامون افزایش نرخ بهره خواهدبود که بر تمام سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک از جمله بیتکوین تأثیر خواهد گذاشت و می‌توانیم شاهد کاهش 30 درصدی ارزش بیتکوین نسبت به سطوح قیمتی فعلی آن نیز باشیم،