گروه 7 و قانون گذاری ارز های دیجیتال

اعضای گروه هفت (G7) خواستار قانون گذاری ارز های دیجیتال شدند

گروه 7 یا G7 سازمانی تشکیل شده از 7 کشور برتر دنیا است که پیشرفته ترین اقتصاد های دنیا را در بین تمامی کشور ها دارند.

کشور های عضو این سازمان کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا هستند.

در آخرین نشست این گروه، رهبران و رؤسای بانک مرکزی این کشور ها خواستار تنظیم سریع و جامع مقررات ارز های دیجیتال شده اند.

گروه G7 بعد از آشفتگی اخیر بازار ارز های دیجیتال و سقوط رمز ارز های لونا و UST این تصمیم را گرفتند.

 

گروه 7 و قانون گذاری ارز های دیجیتال

اعضای گروه هفت (G7) خواستار قانون گذاری ارز های دیجیتال شدند

گروه 7 یا G7 سازمانی تشکیل شده از 7 کشور برتر دنیا است که پیشرفته ترین اقتصاد های دنیا را در بین تمامی کشور ها دارند.

کشور های عضو این سازمان کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا هستند.

در آخرین نشست این گروه، رهبران و رؤسای بانک مرکزی این کشور ها خواستار تنظیم سریع و جامع مقررات ارز های دیجیتال شده اند.

گروه G7 بعد از آشفتگی اخیر بازار ارز های دیجیتال و سقوط رمز ارز های لونا و UST این تصمیم را گرفتند.