اعلام طرح توسعه پروژه ICP در سال 2022

پلتفرم Internet Computer در جدیدترین اطلاعیه خود در حساب کاربری‌اش نقشه‌راه این پروژه را در سال 2022 و بعد از آن اعلام کرده است.

در طی این مسیر ICP که یک بلاکچین عمومی و پروتکلی جهت راه‌اندازی قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز به صورت مستقیم روی بلاکچین است، تا پایان سال جاری وعده ادغام‌سازی با بیتکوین و اتریوم را داده است.

مرحله ادغام با بیتکوین که پیش‌بینی شده است تا پایان سه ماهه اول 2022 انجام شود، قراردادهای هوشمند را با استفاده از پروتکلی با نام Chain Key cryptography به بلاکچین بیتکوین اضافه خواهد کرد. در نتیجه این قراردادها بدون نیاز به کلیدهای خصوصی می‌توانند اقدام به نگهداری، ارسال و دریافت بیتکوین کنند.

ادغام سازی با اتریوم نیز تا سه ماهه سوم انجام خواهد شد که اطلاعات بیشتری از این مرحله منتشر نشده است.

اعلام طرح توسعه پروژه ICP در سال 2022

پلتفرم Internet Computer در جدیدترین اطلاعیه خود در حساب کاربری‌اش نقشه‌راه این پروژه را در سال 2022 و بعد از آن اعلام کرده است.

در طی این مسیر ICP که یک بلاکچین عمومی و پروتکلی جهت راه‌اندازی قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز به صورت مستقیم روی بلاکچین است، تا پایان سال جاری وعده ادغام‌سازی با بیتکوین و اتریوم را داده است.

مرحله ادغام با بیتکوین که پیش‌بینی شده است تا پایان سه ماهه اول 2022 انجام شود، قراردادهای هوشمند را با استفاده از پروتکلی با نام Chain Key cryptography به بلاکچین بیتکوین اضافه خواهد کرد. در نتیجه این قراردادها بدون نیاز به کلیدهای خصوصی می‌توانند اقدام به نگهداری، ارسال و دریافت بیتکوین کنند.

ادغام سازی با اتریوم نیز تا سه ماهه سوم انجام خواهد شد که اطلاعات بیشتری از این مرحله منتشر نشده است.