افزایش قیمت بیتکوین به 49.000 دلار پس از بیانیه فدرال رزرو

🟢 بازار ارزهای دیجیتال در روز 15 دسامبر سریعاً به اخبار برنامه فدرال رزرو ایالات متحده در جهت افزایش نرخ بهره و کاهش خرید اوراق قرضه از سال 2022، واکنش نشان داد و قیمت بیتکوین بیش از 2.000 دلار رشد کرد.

🟢 طبق داده‌ها، بهای بیتکوین در صرافی Bitstamp به 49.310 رسید که بالاترین قیمت بیتکوین از تاریخ 12 دسامبر است. رشد قیمتی بیتکوین پس از اظهارات فدرال رزرو مبنی بر اینکه برای سال میلادی آینده سه مرحله افزایش نرخ بهره در نظر گرفته است، رخ داد.

افزایش قیمت بیتکوین به 49.000 دلار پس از بیانیه فدرال رزرو

🟢 بازار ارزهای دیجیتال در روز 15 دسامبر سریعاً به اخبار برنامه فدرال رزرو ایالات متحده در جهت افزایش نرخ بهره و کاهش خرید اوراق قرضه از سال 2022، واکنش نشان داد و قیمت بیتکوین بیش از 2.000 دلار رشد کرد.

🟢 طبق داده‌ها، بهای بیتکوین در صرافی Bitstamp به 49.310 رسید که بالاترین قیمت بیتکوین از تاریخ 12 دسامبر است. رشد قیمتی بیتکوین پس از اظهارات فدرال رزرو مبنی بر اینکه برای سال میلادی آینده سه مرحله افزایش نرخ بهره در نظر گرفته است، رخ داد.