انتشار اولین نتایج از راه اندازی دلار دیجیتال

🟢 این پروژه که با نام Hamilton شناخته می‌شود، با همکاری دانشگاه MIT و فدرال رزرو شهر بوستون انجام می‌پذیرد. اکنون اولین نتایج از راه‌اندازی این CBDC منتشر شده است.

🟢 لازم به ذکر است که CBDC توسعه داده شده در پروژه Hamilton با CBDC فدرال رزرو آمریکا متفاوت می‌باشد.

🟢 در این پروژه 2 ساختار متفاوت برای این دلار دیجیتالی در نظر گرفته شده که مهمترین تفاوت آن‌ها در ثبت و ضبط تراکنش‌ها می‌باشد.

🟢 در یکی از مهمترین بخش‌های نتایج این تحقیق، اشاره شده است که برای یکی از این مدل‌ها عدد خریده کننده 1.7 میلیون تراکنش بر ثانیه (TPS) ثبت شده است.

🟢 طبق اعلام تیم توسعه این CBDC, در فاز دوم تحقیقات در خصوص کارایی‌های مضاعف این ارز دیجیتال بانک مرکزی تمرکز خواهد شد.

 

انتشار اولین نتایج از راه اندازی دلار دیجیتال

🟢 این پروژه که با نام Hamilton شناخته می‌شود، با همکاری دانشگاه MIT و فدرال رزرو شهر بوستون انجام می‌پذیرد. اکنون اولین نتایج از راه‌اندازی این CBDC منتشر شده است.

🟢 لازم به ذکر است که CBDC توسعه داده شده در پروژه Hamilton با CBDC فدرال رزرو آمریکا متفاوت می‌باشد.

🟢 در این پروژه 2 ساختار متفاوت برای این دلار دیجیتالی در نظر گرفته شده که مهمترین تفاوت آن‌ها در ثبت و ضبط تراکنش‌ها می‌باشد.

🟢 در یکی از مهمترین بخش‌های نتایج این تحقیق، اشاره شده است که برای یکی از این مدل‌ها عدد خریده کننده 1.7 میلیون تراکنش بر ثانیه (TPS) ثبت شده است.

🟢 طبق اعلام تیم توسعه این CBDC, در فاز دوم تحقیقات در خصوص کارایی‌های مضاعف این ارز دیجیتال بانک مرکزی تمرکز خواهد شد.