اندونزی ارز دیجیتال را حرام اعلام کرد

شعبه جاوا شرقی یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های اسلامی اندونزی نهضت‌العلماء (NU) فتوایی صادر کرده است که استفاده از ارز دیجیتال را بر اساس قوانین اسلامی «حرام» یا ممنوع می‌داند.

نمایندگانی از مدیریت شعبه نهضت العلماء و چندین مدرسه شبانه روزی اسلامی در سراسر جاوه شرقی در باتسل مسایل حضور داشتند.

اندونزی ارز دیجیتال را حرام اعلام کرد

شعبه جاوا شرقی یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های اسلامی اندونزی نهضت‌العلماء (NU) فتوایی صادر کرده است که استفاده از ارز دیجیتال را بر اساس قوانین اسلامی «حرام» یا ممنوع می‌داند.

نمایندگانی از مدیریت شعبه نهضت العلماء و چندین مدرسه شبانه روزی اسلامی در سراسر جاوه شرقی در باتسل مسایل حضور داشتند.