درخواست کمک اوکراین از طریق ارز های دیجیتال

اوکراین کمک های مالی برای تامین مالی جنگ از طریق بیتکوین،اتریوم و تتر میپذیرد

در هفته اول جنگ روسیه و اوکراین، دولت اوکراین به دنبال جمع آوری بودجه برای حمایت از غیرنظامیان و سربازان خود از طریق ارز های دیچیتال درخواست کمک کرد.

اوکراین اکنون شروع به پذیرش بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و تتر (USDT) به عنوان کمک مالی برای تامین هزینه های جنگ کرده است.

با تهدید روسیه به تصرف شهر کیف، پایتخت اوکراین، دولت اوکراین از سازمان های بین المللی متعددی برای غلبه بر این تهدید قریب الوقوع کمک خواست.

با این حال، حساب رسمی توییتر اوکراین درخواست کمک خود را به بازار ارز های دیجیتال گسترش داد.

درخواست کمک اوکراین از طریق ارز های دیجیتال

اوکراین کمک های مالی برای تامین مالی جنگ از طریق بیتکوین،اتریوم و تتر میپذیرد

در هفته اول جنگ روسیه و اوکراین، دولت اوکراین به دنبال جمع آوری بودجه برای حمایت از غیرنظامیان و سربازان خود از طریق ارز های دیچیتال درخواست کمک کرد.

اوکراین اکنون شروع به پذیرش بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و تتر (USDT) به عنوان کمک مالی برای تامین هزینه های جنگ کرده است.

با تهدید روسیه به تصرف شهر کیف، پایتخت اوکراین، دولت اوکراین از سازمان های بین المللی متعددی برای غلبه بر این تهدید قریب الوقوع کمک خواست.

با این حال، حساب رسمی توییتر اوکراین درخواست کمک خود را به بازار ارز های دیجیتال گسترش داد.