ایردارپ اپتیمیزم Optimism

ایردراپ Optimism در راه است؟

Optimism یک راه حل مقیاس پذیری  لایه 2 بلاکچین اتریوم است. Optimistic برای سریعتر شدن و ارزان تر شدن معاملات، تراکنش های اتریوم را در خارج از بلاکچین محاسبه می کند و در بلاکچین اتریوم ذخیره می کند.

با این کار علاوه بر سرعت بیشتر، کارمزد تراکنش ها را نیز 5 تا 500 برابر ارزان تر از لایه 1 اجرا می کند.

این پروژه نشان می دهد که می تواند قراردادهای هوشمند را 5 تا 500 برابر ارزان تر از لایه 1 اتریوم اجرا کند.

تیم Optimism گفت: “ما به پایان یک فصل و آغاز فصل بعدی نزدیک می شویم – فصلی که توسط مالکیت و حاکمیت جامعه(کاربران) هدایت می شود.”

در همین راستا برخی از کارشناسان و عموم مردم عقیده دارند که این پلتفرم در آینده توکن خودش را خواهد ساخت.

 

ایردارپ اپتیمیزم Optimism

ایردراپ Optimism در راه است؟

Optimism یک راه حل مقیاس پذیری  لایه 2 بلاکچین اتریوم است. Optimistic برای سریعتر شدن و ارزان تر شدن معاملات، تراکنش های اتریوم را در خارج از بلاکچین محاسبه می کند و در بلاکچین اتریوم ذخیره می کند.

با این کار علاوه بر سرعت بیشتر، کارمزد تراکنش ها را نیز 5 تا 500 برابر ارزان تر از لایه 1 اجرا می کند.

این پروژه نشان می دهد که می تواند قراردادهای هوشمند را 5 تا 500 برابر ارزان تر از لایه 1 اتریوم اجرا کند.

تیم Optimism گفت: “ما به پایان یک فصل و آغاز فصل بعدی نزدیک می شویم – فصلی که توسط مالکیت و حاکمیت جامعه(کاربران) هدایت می شود.”

در همین راستا برخی از کارشناسان و عموم مردم عقیده دارند که این پلتفرم در آینده توکن خودش را خواهد ساخت.