ایلان قصد دارد سهام تسلا را بفروشد!

فضای کریپتو همچنان توسط بسیاری از دولت ها و سرمایه گذاران در سراسر جهان به رسمیت شناخته می شود. در واقع، کشورهای زیادی در سراسر جهان وجود دارند که اکنون ارزهای دیجیتال را به عنوان روش پرداخت خود می پذیرند. این به دلیل ماهیت غیرمتمرکز آن و فناوری پشت آن است. ایلان ماسک یکی از افراد برجسته در جهان است که به قدرت ارزهای دیجیتال اعتقاد دارد.

اخیرا، ایلان یک نظرسنجی توییتری انجام داد و از طرفدارانش در مورد نظر آنها در مورد فروش 10 درصد سهام تسلا خود پرسید.

-اخیراً بسیاری از سودهای تحقق نیافته که وسیله ای برای اجتناب از مالیات است، ایجاد شده است، بنابراین من پیشنهاد می کنم 10٪ از سهام تسلا خود را بفروشم. آیا شما از این حمایت می کنید؟ — ایلان ماسک (@elonmusk) 6 نوامبر 2021

توییتی که ایلان ارسال کرد نظرات مختلفی را در جامعه رمزنگاری توییتر جمع آوری کرد. برخی هستند که حمایت می کنند در حالی که برخی حمایت نمی کنند و برخی دیگر اصلاً واکنشی نشان نمی دهند.

نظر شما چیست؟!

ایلان قصد دارد سهام تسلا را بفروشد!

فضای کریپتو همچنان توسط بسیاری از دولت ها و سرمایه گذاران در سراسر جهان به رسمیت شناخته می شود. در واقع، کشورهای زیادی در سراسر جهان وجود دارند که اکنون ارزهای دیجیتال را به عنوان روش پرداخت خود می پذیرند. این به دلیل ماهیت غیرمتمرکز آن و فناوری پشت آن است. ایلان ماسک یکی از افراد برجسته در جهان است که به قدرت ارزهای دیجیتال اعتقاد دارد.

اخیرا، ایلان یک نظرسنجی توییتری انجام داد و از طرفدارانش در مورد نظر آنها در مورد فروش 10 درصد سهام تسلا خود پرسید.

-اخیراً بسیاری از سودهای تحقق نیافته که وسیله ای برای اجتناب از مالیات است، ایجاد شده است، بنابراین من پیشنهاد می کنم 10٪ از سهام تسلا خود را بفروشم. آیا شما از این حمایت می کنید؟ — ایلان ماسک (@elonmusk) 6 نوامبر 2021

توییتی که ایلان ارسال کرد نظرات مختلفی را در جامعه رمزنگاری توییتر جمع آوری کرد. برخی هستند که حمایت می کنند در حالی که برخی حمایت نمی کنند و برخی دیگر اصلاً واکنشی نشان نمی دهند.

نظر شما چیست؟!