پذیرش دوجکوین توسط توییتر1

ایلان ماسک قصد دارد دوج کوین را به روش پرداختی برای توییتر تبدیل کند

ایلان ماسک ثروتمند ترین فرد در جهان پیشنهاد کرده است که ارز دیجیتال دوج کوین به عنوان یک روش پرداخت برای توییتر اضافه شود.

ایلان ماسک اخیرا 9.2 درصد از سهام توییتر را خریداری کرد و به بزرگترین سهامدار این شرکت تبدیل شد.

ایشان در مصاحبه ای اعلام کرده است که قصد دارد پیشرفت قابل توجهی در توییر ایجاد کند.

 

پذیرش دوجکوین توسط توییتر1

ایلان ماسک قصد دارد دوج کوین را به روش پرداختی برای توییتر تبدیل کند

ایلان ماسک ثروتمند ترین فرد در جهان پیشنهاد کرده است که ارز دیجیتال دوج کوین به عنوان یک روش پرداخت برای توییتر اضافه شود.

ایلان ماسک اخیرا 9.2 درصد از سهام توییتر را خریداری کرد و به بزرگترین سهامدار این شرکت تبدیل شد.

ایشان در مصاحبه ای اعلام کرده است که قصد دارد پیشرفت قابل توجهی در توییر ایجاد کند.