Matic

بازگشت نهنگ های متیک: رشد 105 درصدی تراکنش های بزرگ

تراکنش های نهنگ های متیک، در 24 ساعت گذشته 105 درصد رشد داشته است.

طبق پلتفرم IntoTheBlock، تراکنش هایی بزرگ تلقی می شوند که بیش از 100هزار دلار ارزش دارند.

طبق گفته WhaleStats، مقدار 5 ملیون دلار به وسیله 5 تراکنش انجام شده است.

بزرگترین تراکنش که مربوط 7 ساعت قبل میباشد، به ارزش 2.3ملیون دلار بوده است.

DraftKings، یک شرکت سرگرمی و بازی های ورزشی دیجیتال، به اکوسیستم Polygon به عنوان یک اعتبار سنجی و اپراتور گره پیوسته است و اولین بار است که یک شرکت بزرگ سهامی عام، مشارکت فعالی در حاکمیت بلاک چین دارد.
Matic

بازگشت نهنگ های متیک: رشد 105 درصدی تراکنش های بزرگ

تراکنش های نهنگ های متیک، در 24 ساعت گذشته 105 درصد رشد داشته است.

طبق پلتفرم IntoTheBlock، تراکنش هایی بزرگ تلقی می شوند که بیش از 100هزار دلار ارزش دارند.

طبق گفته WhaleStats، مقدار 5 ملیون دلار به وسیله 5 تراکنش انجام شده است.

بزرگترین تراکنش که مربوط 7 ساعت قبل میباشد، به ارزش 2.3ملیون دلار بوده است.

DraftKings، یک شرکت سرگرمی و بازی های ورزشی دیجیتال، به اکوسیستم Polygon به عنوان یک اعتبار سنجی و اپراتور گره پیوسته است و اولین بار است که یک شرکت بزرگ سهامی عام، مشارکت فعالی در حاکمیت بلاک چین دارد.