وضع قوانین ارز های دیجیتال در آمریکا

بایدن به دنبال وضع قوانین کریپتویی بعد از افزایش فشار تحریم‌ها

با استناد به گفته افرادی که از برنامه‌های دولت آمریکا آگاه هستند، در این هفته جو بایدن، رئیس جمهور ایالت متحده آمریکا، قصد دارد تا فرمان اجرایی را برای مشخص کردن استراتژی‌های دولت خود در ارتباط با وضع قوانین کریپتویی صادر کند.

افرادی از دولت بایدن که نخواسته‌اند نامشان فاش شود به بلومبرگ گفته‌اند که این فرمان اجرایی سازمان‌های فدرال را موظف خواهد کرد تا تغییرات احتمالی قانون‌گذاری ارز‌های دیجیتال و همچنین تاثیر آن بر اقتصاد و امنیت ملی را بررسی کنند.

در نتیجه‌ی این فرمان اجرایی که از سال گذشته در حال آماده سازی می‌باشد، انتظار می‌رود سازمان‌ها در سراسر دولت از وزارت خارجه تا وزارت بازرگانی را در بر بگیرد.

همچنین انتظار می‌رود که در این فرمان اجرایی به انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) توسط ایالات متحده آمریکا نیز اشاره شود، هرچند که احتمال می‌رود با توجه به اینکه فدرال رزرو آمریکا همچنان در حال مطالعات در زمینه انتشار CBDC می‌باشد، موضع محکمی اتخاذ نگردد.

‏در همین حال در روز‌های اخیر به دلیل مطرح شدن استفاده از ارز‌های دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها، بحث‌های جدی در مجلس نمایندگان آمریکا در ارتباط با قانون گذاری بر این حوزه در جریان است.

وضع قوانین ارز های دیجیتال در آمریکا

بایدن به دنبال وضع قوانین کریپتویی بعد از افزایش فشار تحریم‌ها

با استناد به گفته افرادی که از برنامه‌های دولت آمریکا آگاه هستند، در این هفته جو بایدن، رئیس جمهور ایالت متحده آمریکا، قصد دارد تا فرمان اجرایی را برای مشخص کردن استراتژی‌های دولت خود در ارتباط با وضع قوانین کریپتویی صادر کند.

افرادی از دولت بایدن که نخواسته‌اند نامشان فاش شود به بلومبرگ گفته‌اند که این فرمان اجرایی سازمان‌های فدرال را موظف خواهد کرد تا تغییرات احتمالی قانون‌گذاری ارز‌های دیجیتال و همچنین تاثیر آن بر اقتصاد و امنیت ملی را بررسی کنند.

در نتیجه‌ی این فرمان اجرایی که از سال گذشته در حال آماده سازی می‌باشد، انتظار می‌رود سازمان‌ها در سراسر دولت از وزارت خارجه تا وزارت بازرگانی را در بر بگیرد.

همچنین انتظار می‌رود که در این فرمان اجرایی به انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) توسط ایالات متحده آمریکا نیز اشاره شود، هرچند که احتمال می‌رود با توجه به اینکه فدرال رزرو آمریکا همچنان در حال مطالعات در زمینه انتشار CBDC می‌باشد، موضع محکمی اتخاذ نگردد.

‏در همین حال در روز‌های اخیر به دلیل مطرح شدن استفاده از ارز‌های دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها، بحث‌های جدی در مجلس نمایندگان آمریکا در ارتباط با قانون گذاری بر این حوزه در جریان است.