شرکت جدید بایننس

بایننس قصد دارد یک شرکت ثبت شده در بریتانیا شود

Changpeng Zhao، مدیرعامل بایننس گفت: این صرافی در حال برنامه‌ریزی برای گسترش به بریتانیا در شش تا 18 ماه آینده است، علی‌رغم اینکه قانون‌گذار این کشور دستور توقف تجارت را در اوایل سال جاری داده است.

اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) توانایی بایننس برای تجارت در بریتانیا را در ماه ژوئن، در بحبوحه سرکوب گسترده نظارتی در صرافی‌های رمزنگاری، لغو کرد. بایننس یکی از بزرگترین صرافی های رمزنگاری جهان است.

برای تبدیل شدن به یک شرکت دارایی رمزنگاری ثبت شده در بریتانیا، این پلت فرم باید از کنترل های پولشویی و تامین مالی تروریسم پیروی کند. برای برآورده کردن این الزامات، ژائو نشان داد که شرکت در حال بررسی راه‌اندازی یک شرکت خاص برای اجرا در بریتانیا است – مشابه زیرمجموعه Binance.US.

شرکت جدید بایننس

بایننس قصد دارد یک شرکت ثبت شده در بریتانیا شود

Changpeng Zhao، مدیرعامل بایننس گفت: این صرافی در حال برنامه‌ریزی برای گسترش به بریتانیا در شش تا 18 ماه آینده است، علی‌رغم اینکه قانون‌گذار این کشور دستور توقف تجارت را در اوایل سال جاری داده است.

اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) توانایی بایننس برای تجارت در بریتانیا را در ماه ژوئن، در بحبوحه سرکوب گسترده نظارتی در صرافی‌های رمزنگاری، لغو کرد. بایننس یکی از بزرگترین صرافی های رمزنگاری جهان است.

برای تبدیل شدن به یک شرکت دارایی رمزنگاری ثبت شده در بریتانیا، این پلت فرم باید از کنترل های پولشویی و تامین مالی تروریسم پیروی کند. برای برآورده کردن این الزامات، ژائو نشان داد که شرکت در حال بررسی راه‌اندازی یک شرکت خاص برای اجرا در بریتانیا است – مشابه زیرمجموعه Binance.US.