بزرگترین هک سال 2022: 321 میلیون دلار در بازار رمز ارز ها به سرقت رفت

بریج Wormhole که برای انتقال میان شبکه‌ای میان شبکه‌هایی همچون سولانا (SOL) و اتریوم (ETH) استفاده می‌شود، شاهد سرقت نزدیک به 120 هزار توکن رپ اتریوم (wETH) به ارزش 321 میلیون دلار بوده است.

این سرقت بزرگترین سرقت DeFi در سال 2022 و دومین سرقت بزرگ از پلتفرم‌های DeFi تا به امروز بوده است.

این سرقت در شبکه سولانا از این بریج اتفاق افتاده است. تیم توسعه دهنده بریج Wormhole با اعلام این خبر به کاربران خود اطمینان داده است که با اضافه شدن اتریوم (ETH) به استخر‌های این بریج، نسبت 1 به 1 آن با توکن رپ اتریوم (wETH) حفظ گردد.

همچنین Wormhole از طریق ارتباط با آدرس اتریوم این هکر، به او پیشنهاد داده‌اند که در ازای بازگرداندن سرمایه به سرقت رفته ضمن اعطای مصونیت به او مبلغ 10 میلیون دلار پاداش نیز بپردازند.

بزرگترین هک سال 2022: 321 میلیون دلار در بازار رمز ارز ها به سرقت رفت

بریج Wormhole که برای انتقال میان شبکه‌ای میان شبکه‌هایی همچون سولانا (SOL) و اتریوم (ETH) استفاده می‌شود، شاهد سرقت نزدیک به 120 هزار توکن رپ اتریوم (wETH) به ارزش 321 میلیون دلار بوده است.

این سرقت بزرگترین سرقت DeFi در سال 2022 و دومین سرقت بزرگ از پلتفرم‌های DeFi تا به امروز بوده است.

این سرقت در شبکه سولانا از این بریج اتفاق افتاده است. تیم توسعه دهنده بریج Wormhole با اعلام این خبر به کاربران خود اطمینان داده است که با اضافه شدن اتریوم (ETH) به استخر‌های این بریج، نسبت 1 به 1 آن با توکن رپ اتریوم (wETH) حفظ گردد.

همچنین Wormhole از طریق ارتباط با آدرس اتریوم این هکر، به او پیشنهاد داده‌اند که در ازای بازگرداندن سرمایه به سرقت رفته ضمن اعطای مصونیت به او مبلغ 10 میلیون دلار پاداش نیز بپردازند.