بسته شدن ‏سایت‌های کریپتویی محبوب چینی

رسانه‌ی خبری ChainNews طی توییتی اعلام کرده بود که وبسایتشان به دلیل به روز‌رسانی به مدت 10 ساعت از کار خواهد افتاد، اما تا روز چهارشنبه در داخل و خارج از چین غیرقابل دسترسی بود.

♦️به طور مشابه، Odaily یکی دیگر از پلتفرم‌های خبری و آموزشی چین، در چند روز گذشته غیرقابل دسترس شده است.

♦️پیش از این، در ماه جولای شبکه‌های Bishijie یا Coin World نیز خدمات خود را در چین خاتمه دادند.

بسته شدن ‏سایت‌های کریپتویی محبوب چینی

رسانه‌ی خبری ChainNews طی توییتی اعلام کرده بود که وبسایتشان به دلیل به روز‌رسانی به مدت 10 ساعت از کار خواهد افتاد، اما تا روز چهارشنبه در داخل و خارج از چین غیرقابل دسترسی بود.

♦️به طور مشابه، Odaily یکی دیگر از پلتفرم‌های خبری و آموزشی چین، در چند روز گذشته غیرقابل دسترس شده است.

♦️پیش از این، در ماه جولای شبکه‌های Bishijie یا Coin World نیز خدمات خود را در چین خاتمه دادند.