مسدود شدن دارایی های روسیه در سوئیس.

بلاکه کردن ارز های دیجیتال روسیه توسط سوییس

بر اساس گزارشی از Financial Times دولت فدرال سوییس قصد دارد تا درارایی‌های دیجیتالی شهروندان روسیه که در داخل مرز‌های سوییس نگهداری می‌شوند را بلاکه کند.

پیش تر طبق گزارش این خبرگزاری وزیر اقتصاد سوییس خبر از مسدود سازی حساب‌های 223 شهروند روسی از جمله نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در هفته گذشته داده است.

‏این تحریم‌های اعمال شده بر درارایی‌های دیجیتال از سمت سوییس، علاوه بر تحریم‌های وضع شده از سمت اتحادیه اروپا بوده است.

مسدود شدن دارایی های روسیه در سوئیس.

بلاکه کردن ارز های دیجیتال روسیه توسط سوییس

بر اساس گزارشی از Financial Times دولت فدرال سوییس قصد دارد تا درارایی‌های دیجیتالی شهروندان روسیه که در داخل مرز‌های سوییس نگهداری می‌شوند را بلاکه کند.

پیش تر طبق گزارش این خبرگزاری وزیر اقتصاد سوییس خبر از مسدود سازی حساب‌های 223 شهروند روسی از جمله نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در هفته گذشته داده است.

‏این تحریم‌های اعمال شده بر درارایی‌های دیجیتال از سمت سوییس، علاوه بر تحریم‌های وضع شده از سمت اتحادیه اروپا بوده است.