بلغارستان در حال بررسی گزینه پرداخت با ارزهای دیجیتالی

‏Assen Vassilev، معاون نخست وزیر بلغارستان و وزیر دارای این کشور اظهار داشت که این کشور عضو اتحادیه اروپا در حال بررسی گزینه‌های ممکن برای پرداخت با رمزارزها است.

‏Vassilev همچنین اشاره کرد که دولت در حال مذاکره با بانک ملی بلغارستان و سرمایه‌گذاران این صنعت برای بررسی این موضوع و راه‌اندازی آن در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت است. با این‌حال، او اضافه کرد که بعید است بلغارستان به قطب ماینرهای ارزهای دیجیتال تبدیل شود.

بلغارستان در حال بررسی گزینه پرداخت با ارزهای دیجیتالی

‏Assen Vassilev، معاون نخست وزیر بلغارستان و وزیر دارای این کشور اظهار داشت که این کشور عضو اتحادیه اروپا در حال بررسی گزینه‌های ممکن برای پرداخت با رمزارزها است.

‏Vassilev همچنین اشاره کرد که دولت در حال مذاکره با بانک ملی بلغارستان و سرمایه‌گذاران این صنعت برای بررسی این موضوع و راه‌اندازی آن در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت است. با این‌حال، او اضافه کرد که بعید است بلغارستان به قطب ماینرهای ارزهای دیجیتال تبدیل شود.