پیش بینی قیمت بیتکوین توسط بنیانگذار اپل

بنیانگذار اپل:بیتکوین به 100 هزار دلار میرسد

یکی از بنیانگذار اپل به نام استیو وزنیاک انتظار دارد قیمت بیتکوین به 100 هزار دلار برسد.

ایشان در مصاحبه ای با wild ride اعلام کرد که علاقه عموم مردم نسبت به ارز های دیجیتال بسیار زیاد است و من واقعا این علاقه را احساس میکنم.

بنیانگذار اپل در ادامه افزود:

یکی از مهمترین دلایلی که فکر میکنم قیمت بیتکوین به 100 هزار دلار میرسد همین علاقه عموم مردم نسبت به بازار ارز های دیجیتال است.

 

 

 

 

پیش بینی قیمت بیتکوین توسط بنیانگذار اپل

بنیانگذار اپل:بیتکوین به 100 هزار دلار میرسد

یکی از بنیانگذار اپل به نام استیو وزنیاک انتظار دارد قیمت بیتکوین به 100 هزار دلار برسد.

ایشان در مصاحبه ای با wild ride اعلام کرد که علاقه عموم مردم نسبت به ارز های دیجیتال بسیار زیاد است و من واقعا این علاقه را احساس میکنم.

بنیانگذار اپل در ادامه افزود:

یکی از مهمترین دلایلی که فکر میکنم قیمت بیتکوین به 100 هزار دلار میرسد همین علاقه عموم مردم نسبت به بازار ارز های دیجیتال است.