خرید بیتکوین توسط ترا

بنیانگذار ترا (Terra) 10 میلیارد دلار بیتکوین خواهد خرید.

بنیانگذار بلاکچین ترا (luna) که رقیب اصلی اتریوم  هم محسوب میشود، برنامه دارد در آینده مقدار 10 میلیارد دلار بیتکوین خریداری کند و به ذخایر استیبل کوین ترا یعنی ust  اضافه کند.

ترا یک بلاکچین غیر متمرکز است که هدف اصلی آن تولید استیبل کوین های غیر متمرکز است.

ust یک استیبل کوین غیر متمرکز است که ارزش آن معادل 1 دلار آمریکا است.

 

خرید بیتکوین توسط ترا

بنیانگذار ترا (Terra) 10 میلیارد دلار بیتکوین خواهد خرید.

بنیانگذار بلاکچین ترا (luna) که رقیب اصلی اتریوم  هم محسوب میشود، برنامه دارد در آینده مقدار 10 میلیارد دلار بیتکوین خریداری کند و به ذخایر استیبل کوین ترا یعنی ust  اضافه کند.

ترا یک بلاکچین غیر متمرکز است که هدف اصلی آن تولید استیبل کوین های غیر متمرکز است.

ust یک استیبل کوین غیر متمرکز است که ارزش آن معادل 1 دلار آمریکا است.