بیت کوین

بیت کوین، تنها دارایی کمیاب

مایکل سیلر (Michael J. Saylor)، کارآفرین و میلیاردر آمریکایی درپادکست معروف PBD Podcast، اشاره کرد که تنها دارایی کمیاب بیت کوین میباشد.

او که در گذشته از طرفداران دنیای کریپتو نبوده است، در دوسال اخیر قسمت چشمگیری از ثروت خود را تبدیل به بیت کوین کرده.

به اعتقاد سیلر، تمام دارایی ها از جمله طلا، سهام، مسکن و حتی اسکناس نه تنها در طولانی مدت به تعدادشان اضافه میشود، بلکه به دلیل قوانین موجود، مستعد به سقوط در دوره های مختلف هستند.

وی که در دوسال اخیر از بزرگترین طرفداران بیت کوین شده است، در این مصاحبه گفت که با توجه به چاپ نجومی اسکناس در امریکا،  علت رشد بازار سهام تورم 30 درصدی میباشد که حاصل چاپ بدون پشتوانه پول میباشد.

بیت کوین

بیت کوین، تنها دارایی کمیاب

مایکل سیلر (Michael J. Saylor)، کارآفرین و میلیاردر آمریکایی درپادکست معروف PBD Podcast، اشاره کرد که تنها دارایی کمیاب بیت کوین میباشد.

او که در گذشته از طرفداران دنیای کریپتو نبوده است، در دوسال اخیر قسمت چشمگیری از ثروت خود را تبدیل به بیت کوین کرده.

به اعتقاد سیلر، تمام دارایی ها از جمله طلا، سهام، مسکن و حتی اسکناس نه تنها در طولانی مدت به تعدادشان اضافه میشود، بلکه به دلیل قوانین موجود، مستعد به سقوط در دوره های مختلف هستند.

وی که در دوسال اخیر از بزرگترین طرفداران بیت کوین شده است، در این مصاحبه گفت که با توجه به چاپ نجومی اسکناس در امریکا،  علت رشد بازار سهام تورم 30 درصدی میباشد که حاصل چاپ بدون پشتوانه پول میباشد.