توکن سوزی اتریوم

بیشتر از 3 میلیارد دلار اتریوم سوزانده شده است

بیش از 3,000,000,000 دلار ارمز ارز  ETH از زمان ارتقاء هارد فورک لندن اتریوم در ماه آگوست سوزانده شده است.

هارد فورک لندن پیشنهاد بهبود اتریوم (EIP) 1559 را اجرا کرد که یک پروتکل توکن سوزی را به شبکه اتریوم معرفی کرد که به طور دائم مقدار مشخصی ETH را از کارمزد تراکنش ها (هر بار که کاربر یک تراکنش را پردازش می کند)، می سوزاند.

توکن سوزی اتریوم

بیشتر از 3 میلیارد دلار اتریوم سوزانده شده است

بیش از 3,000,000,000 دلار ارمز ارز  ETH از زمان ارتقاء هارد فورک لندن اتریوم در ماه آگوست سوزانده شده است.

هارد فورک لندن پیشنهاد بهبود اتریوم (EIP) 1559 را اجرا کرد که یک پروتکل توکن سوزی را به شبکه اتریوم معرفی کرد که به طور دائم مقدار مشخصی ETH را از کارمزد تراکنش ها (هر بار که کاربر یک تراکنش را پردازش می کند)، می سوزاند.