تشدید ممنوعیت رمز ارز ها در چین

تشدید قوانین ممنوعیت کریپتو توسط چین

دولت چین در راستای ممنوعیت کریپتو اکنون این اختیار را به دادگاه‌های این کشور داده است تا افرادی که از طریق فروش کریپتو به عموم اقدام به جذب سرمایه کنند را به زندان محکوم کنند.

این اقدام در راستای سرکوب کریپتو در چین و الزام مردم به پیروی از آن انجام می‌شود.

در طی بیانیه منتشر شده توسط دولت چین این طرح در قانون جرایم کشور قرار گرفته و از تاریخ اول ماه مارس لازم‌‌الاجرا است. همچنین مدت زمان طول دوره زندان افراد خاطی نیز کمتر از 3 تا بیش از 10 سال در نظر گرفته شده است.

تشدید ممنوعیت رمز ارز ها در چین

تشدید قوانین ممنوعیت کریپتو توسط چین

دولت چین در راستای ممنوعیت کریپتو اکنون این اختیار را به دادگاه‌های این کشور داده است تا افرادی که از طریق فروش کریپتو به عموم اقدام به جذب سرمایه کنند را به زندان محکوم کنند.

این اقدام در راستای سرکوب کریپتو در چین و الزام مردم به پیروی از آن انجام می‌شود.

در طی بیانیه منتشر شده توسط دولت چین این طرح در قانون جرایم کشور قرار گرفته و از تاریخ اول ماه مارس لازم‌‌الاجرا است. همچنین مدت زمان طول دوره زندان افراد خاطی نیز کمتر از 3 تا بیش از 10 سال در نظر گرفته شده است.