خرید nft

تعداد خریدران NFT به زیر 800 هزار نفر سقوط کرد

تعداد منحصر به فرد خریداران NFT در ماه فوریه برای اولین بار از اکتبر به زیر 800 هزار نفر رسید همچنین حجم جستجو برای کلمه NFT در گوگل میزان قابل توجهی کاهش یافت.

بر اساس داده‌های CryptoSlam، بازار های NFT در فوریه (12 درصد کاهش نسبت به ژانویه) تقریباً 2.6 میلیارد دلار فروش داشتند. این مبلغ نسبت به ماه قبل 40 درصد کاهش یافته است.

با این حال، ژانویه یک ماه عظیم برای NFT ها بود که ممکن است نشان دهد کاهش در فوریه صرفاً بخشی از یک عقب نشینی نسبتا سالم است.ماه ژانویه رکورد تعداد خریداران NFT  را با 904،13 ​​ثبت کرد و OpenSea نیز رکورد جدیدی به ثبت رساند مبلغ فروش این بازار NFT در مجموع حدود 5 میلیارد دلار بود در حالی که ماه گذشته به حدود 3 میلیارد دلار کاهش یافت.

خرید nft

تعداد خریدران NFT به زیر 800 هزار نفر سقوط کرد

تعداد منحصر به فرد خریداران NFT در ماه فوریه برای اولین بار از اکتبر به زیر 800 هزار نفر رسید همچنین حجم جستجو برای کلمه NFT در گوگل میزان قابل توجهی کاهش یافت.

بر اساس داده‌های CryptoSlam، بازار های NFT در فوریه (12 درصد کاهش نسبت به ژانویه) تقریباً 2.6 میلیارد دلار فروش داشتند. این مبلغ نسبت به ماه قبل 40 درصد کاهش یافته است.

با این حال، ژانویه یک ماه عظیم برای NFT ها بود که ممکن است نشان دهد کاهش در فوریه صرفاً بخشی از یک عقب نشینی نسبتا سالم است.ماه ژانویه رکورد تعداد خریداران NFT  را با 904،13 ​​ثبت کرد و OpenSea نیز رکورد جدیدی به ثبت رساند مبلغ فروش این بازار NFT در مجموع حدود 5 میلیارد دلار بود در حالی که ماه گذشته به حدود 3 میلیارد دلار کاهش یافت.