توسعه زیرساخت بلاکچین توسط Google Cloud

Google Cloud، بخش خدمات ذخیره‌سازی اطلاعات آنلاین گوگل، به طور فزاینده‌ای بر فناوری‌های غیرمتمرکز تمرکز می‌کند و از ایجاد تیمی برای تمرکز بر ساخت محصولات بر روی بلاک چین خبر داد.

بخش سرویس‌ ذخیره اطلاعات Google Cloud که از زیرشاخه‌های کمپانی بزرگ گوگل محسوب می‌شود، تمرکز خود را با ایجاد تیمی تخصصی جهت ایجاد محصولاتی روی بلاکچین معطوف کرده است.

اگرچه تاکنون نیز پروژه‌های دیگری همچون Filecoin و Siacoin از پیشگامان بلاکچین در حوزه ذخیره اطلاعات بوده‌اند، گوگل قصد دارد تا در فضایی کاملا متفاوت با پروژه‌های غیرمتمرکز جهت ایجاد، انجام تراکنش، ذخیره ارزش و راه‌اندازی محصولات در فضای ابری فعالیت کند.

توسعه زیرساخت بلاکچین توسط Google Cloud

Google Cloud، بخش خدمات ذخیره‌سازی اطلاعات آنلاین گوگل، به طور فزاینده‌ای بر فناوری‌های غیرمتمرکز تمرکز می‌کند و از ایجاد تیمی برای تمرکز بر ساخت محصولات بر روی بلاک چین خبر داد.

بخش سرویس‌ ذخیره اطلاعات Google Cloud که از زیرشاخه‌های کمپانی بزرگ گوگل محسوب می‌شود، تمرکز خود را با ایجاد تیمی تخصصی جهت ایجاد محصولاتی روی بلاکچین معطوف کرده است.

اگرچه تاکنون نیز پروژه‌های دیگری همچون Filecoin و Siacoin از پیشگامان بلاکچین در حوزه ذخیره اطلاعات بوده‌اند، گوگل قصد دارد تا در فضایی کاملا متفاوت با پروژه‌های غیرمتمرکز جهت ایجاد، انجام تراکنش، ذخیره ارزش و راه‌اندازی محصولات در فضای ابری فعالیت کند.