هشدار کلاهبرداران شیبا

تیم شیبا اینو به سرمایه گذاران هشدار کلاهبرداری می دهد

تیم پشت ارز دیجیتال شیبا اینو (SHIB) هشداری عمومی نسبت به کلاهبرداری های آنلاین در حال انجام که عمدتاً سرمایه گذاران آلت کوین علاقه مند به توکن های SHIB را هدف قرار می دهد، صادر کرده است. هشدار کلاهبرداری پیشگیرانه در قالب یک توییت ارائه شد که روش‌های مختلفی را که برای فریب دادن قربانیان ناآگاه از جامعه شیبا اینو استفاده می‌شد، توضیح می‌داد.

هشدار کلاهبرداران شیبا

تیم شیبا اینو به سرمایه گذاران هشدار کلاهبرداری می دهد

تیم پشت ارز دیجیتال شیبا اینو (SHIB) هشداری عمومی نسبت به کلاهبرداری های آنلاین در حال انجام که عمدتاً سرمایه گذاران آلت کوین علاقه مند به توکن های SHIB را هدف قرار می دهد، صادر کرده است. هشدار کلاهبرداری پیشگیرانه در قالب یک توییت ارائه شد که روش‌های مختلفی را که برای فریب دادن قربانیان ناآگاه از جامعه شیبا اینو استفاده می‌شد، توضیح می‌داد.