ثبت رکورد چشمگیر Visa در انجام تراکنش‌های مرتبط با کریپتو

طبق گزارش فصلی سال 2022 کمپانی ویزا، تراکنش‌های انجام شده توسط کارت‌های اعتباری کریپتویی Visa ارزشی معادل 2.5 میلیارد دلار را در 3 ماه اول سال مالی این شرکت به ثبت رساندند.

این آمار در حدود 70 درصد بیش از آمار سال قبل و در زمان مشابه بوده که حاکی از پذیرش روزافزون صنعت کریپتو در سراسر دنیا است.

ثبت رکورد چشمگیر Visa در انجام تراکنش‌های مرتبط با کریپتو

طبق گزارش فصلی سال 2022 کمپانی ویزا، تراکنش‌های انجام شده توسط کارت‌های اعتباری کریپتویی Visa ارزشی معادل 2.5 میلیارد دلار را در 3 ماه اول سال مالی این شرکت به ثبت رساندند.

این آمار در حدود 70 درصد بیش از آمار سال قبل و در زمان مشابه بوده که حاکی از پذیرش روزافزون صنعت کریپتو در سراسر دنیا است.