جذب سرمایه 450 میلیون دلاری پالیگان به‌منظور توسعه‌ی Web3

شرکت ارائه دهنده لایه دوم پالیگان از جذب سرمایه 450 میلیون دلاری در دور جدید جذب سرمایه خود خبر داد. سرمایه‌گذاران بزرگی نظیر Kevin O’Leary، Galaxy Digital، Republic Capital، Sequoia Capital و بیش از 40 شرکت و نهاد در این دور شرکت کرده‌اند.

‏پالیگان از این بودجه برای توسعه راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری خود، شامل Polygon PoS، Polygon Edge و Polygon Avail و توسعه و پذیرش برنامه‌های Web3 استفاده خواهدکرد.

این تیم همچنین پس از اختصاص بیش از 1 میلیارد دلار به سرمایه گذاری در فناوری zero-knowledge در نوامبر 2021، همچنان به این طرح بودجه اختصاص خواهد داد.

جذب سرمایه 450 میلیون دلاری پالیگان به‌منظور توسعه‌ی Web3

شرکت ارائه دهنده لایه دوم پالیگان از جذب سرمایه 450 میلیون دلاری در دور جدید جذب سرمایه خود خبر داد. سرمایه‌گذاران بزرگی نظیر Kevin O’Leary، Galaxy Digital، Republic Capital، Sequoia Capital و بیش از 40 شرکت و نهاد در این دور شرکت کرده‌اند.

‏پالیگان از این بودجه برای توسعه راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری خود، شامل Polygon PoS، Polygon Edge و Polygon Avail و توسعه و پذیرش برنامه‌های Web3 استفاده خواهدکرد.

این تیم همچنین پس از اختصاص بیش از 1 میلیارد دلار به سرمایه گذاری در فناوری zero-knowledge در نوامبر 2021، همچنان به این طرح بودجه اختصاص خواهد داد.