جرائم مربوط به رمزارز فقط 0.15% از فعالیت های بازار کریپتو را تشکیل میدهند

جرائم مربوط به رمزارز فقط 0.15% از فعالیت های بازار کریپتو را تشکیل میدهند

طبق گزارش Chainalysis’ 2022 Crypto Crime Report میتوان نتیجه گرفت که برخلاف حجم بالای معاملات بازار کریپتو، تراکنش های مربوط به جرائم کریپتو این روند را نداشته است.

انتقالات غیر قانونی با رشد 79 درصدی همراه بوده، درعین حال میزان رشد کل بازار 567 درصد بوده که با مقایسه ارقام مربوط به سال قبل میتوان نتیجه گرفت میزان تراکنش های غیر قانونی روند کاهشی داشته است.

 

جرائم مربوط به رمزارز فقط 0.15% از فعالیت های بازار کریپتو را تشکیل میدهند

جرائم مربوط به رمزارز فقط 0.15% از فعالیت های بازار کریپتو را تشکیل میدهند

طبق گزارش Chainalysis’ 2022 Crypto Crime Report میتوان نتیجه گرفت که برخلاف حجم بالای معاملات بازار کریپتو، تراکنش های مربوط به جرائم کریپتو این روند را نداشته است.

انتقالات غیر قانونی با رشد 79 درصدی همراه بوده، درعین حال میزان رشد کل بازار 567 درصد بوده که با مقایسه ارقام مربوط به سال قبل میتوان نتیجه گرفت میزان تراکنش های غیر قانونی روند کاهشی داشته است.