کاهش حجم معاملات ارز های دیجیتال در هند

حجم معاملات ارز های دیجیتال در هند به شدت کاهش یافته است

حجم معاملات ارز های دیجیتال در هند بشدت کاهش یافته است.

دلیل این کاهش معاملات  اخذ مالیات 30 درصدی دولت هند از خرید و فروش ارز های دیجیتال است.

علاوه بر این شرکت Mobikwik که یکی از بزرگترین ارائه دهنده های خدمات پرداخت است. ارائه خدمات به ارز های دیجیتال را متوقف کرده است.

کاهش حجم معاملات ارز های دیجیتال در هند

حجم معاملات ارز های دیجیتال در هند به شدت کاهش یافته است

حجم معاملات ارز های دیجیتال در هند بشدت کاهش یافته است.

دلیل این کاهش معاملات  اخذ مالیات 30 درصدی دولت هند از خرید و فروش ارز های دیجیتال است.

علاوه بر این شرکت Mobikwik که یکی از بزرگترین ارائه دهنده های خدمات پرداخت است. ارائه خدمات به ارز های دیجیتال را متوقف کرده است.