نخست وزیر کانادا از بیتکوین حمایت کرد

حمایت نامزد نخست وزیری کانادا از بیتکوین

آقای پیر پویلیور یکی از مهم ترین کاندید ها برای نخست وزیری کانادا قصد دارد از بیتکوین و ارز های دیجیتال به عنوان پول رسمی این کشور حمایت کند.

ایشان در مصاحبه ای که در کانال یوتیوب بیتکوین انجام داد گفت:

مردم کانادا به آزادی مالی بیشتری برای مبادلات خود احتیاج دارند این آزادی شامل نگهداری،خرید و فروش و استفاده از ارز های دیجیتال برای نقل و انتقالات مالی است.

نخست وزیر کانادا از بیتکوین حمایت کرد

حمایت نامزد نخست وزیری کانادا از بیتکوین

آقای پیر پویلیور یکی از مهم ترین کاندید ها برای نخست وزیری کانادا قصد دارد از بیتکوین و ارز های دیجیتال به عنوان پول رسمی این کشور حمایت کند.

ایشان در مصاحبه ای که در کانال یوتیوب بیتکوین انجام داد گفت:

مردم کانادا به آزادی مالی بیشتری برای مبادلات خود احتیاج دارند این آزادی شامل نگهداری،خرید و فروش و استفاده از ارز های دیجیتال برای نقل و انتقالات مالی است.