خریدوفروش‌های نامتعارف در بازار NFT

در تاریخ 12 ژانویه، تصویر تولید شده توسط یک کامپیوتر از یک انسان در قالب پیکسلی، به ارزش 50.6 میلیون دلار ارز دیجیتال در یک بازار NFT آنلاین جدید، به فروش رسید.

این انتهای ماجرا نبوده و پنج دقیقه بعد، همین اثر NFT، به فروشنده‌ی اصلی آن توسط فردی که آن را خریداری کرده بود، به ارزش 49.6 میلیون دلار فروخته شد.

در تاریخ 11 ژانویه نیز یک NFT دیگر از این مجموعه تحت عنوان Meebit، بین 3 کیف پول بیش از 100 بار معامله شد. این معامله‌ها اکثرا در بازه‌های 3 تا 15 میلیون دلار انجام گرفتند.

مدیر امور مالی و تحقیقاتی DappRadar نیز اظهار داشت که فعالیت‌های زیادی بین چند کیف پول در پلتفرم LooksRare در حال انجام است. بدین صورت که کیف‌پول شماره یک به کیف پول شماره دو می‌فروشد و سپس کیف‌پول شماره دو دوباره آن را به کیف‌پول اول می‌فروشد.

طبق تحقیقات DappRadar، استفاده از NFTها جدیدترین شیوه پولشویی در جهان رمزارزها می‌باشد.

خریدوفروش‌های نامتعارف در بازار NFT

در تاریخ 12 ژانویه، تصویر تولید شده توسط یک کامپیوتر از یک انسان در قالب پیکسلی، به ارزش 50.6 میلیون دلار ارز دیجیتال در یک بازار NFT آنلاین جدید، به فروش رسید.

این انتهای ماجرا نبوده و پنج دقیقه بعد، همین اثر NFT، به فروشنده‌ی اصلی آن توسط فردی که آن را خریداری کرده بود، به ارزش 49.6 میلیون دلار فروخته شد.

در تاریخ 11 ژانویه نیز یک NFT دیگر از این مجموعه تحت عنوان Meebit، بین 3 کیف پول بیش از 100 بار معامله شد. این معامله‌ها اکثرا در بازه‌های 3 تا 15 میلیون دلار انجام گرفتند.

مدیر امور مالی و تحقیقاتی DappRadar نیز اظهار داشت که فعالیت‌های زیادی بین چند کیف پول در پلتفرم LooksRare در حال انجام است. بدین صورت که کیف‌پول شماره یک به کیف پول شماره دو می‌فروشد و سپس کیف‌پول شماره دو دوباره آن را به کیف‌پول اول می‌فروشد.

طبق تحقیقات DappRadar، استفاده از NFTها جدیدترین شیوه پولشویی در جهان رمزارزها می‌باشد.