شیبا

خرید 49.6 میلیارد شیبا توسط نهنگ ناشناس اتریوم

سامانه whaleStats که تراکنش های نهنگ های دنیای کریپتو را رد یابی میکند، در توییتی اعلام کرد که یکی از نهنگ های ناشناس اتریوم، تعداد 49.6 توکن شیبا برابر با یک ملیون دلار خریداری کرده است.

در حال حاضر شیبا به پنجمین توکن پر فروش توسط 100 نهنگ برتر اتریوم در 24 ساعت گذشته تبدیل شده است.

در کنار جمع آوری نجومی شیبا، میزان توکن سوزی توسط سرمایه گذارن نیز افزایش پیدا کرده که میتواند اقدامات اولیه برای رشد قیمت باشد.

شیبا

خرید 49.6 میلیارد شیبا توسط نهنگ ناشناس اتریوم

سامانه whaleStats که تراکنش های نهنگ های دنیای کریپتو را رد یابی میکند، در توییتی اعلام کرد که یکی از نهنگ های ناشناس اتریوم، تعداد 49.6 توکن شیبا برابر با یک ملیون دلار خریداری کرده است.

در حال حاضر شیبا به پنجمین توکن پر فروش توسط 100 نهنگ برتر اتریوم در 24 ساعت گذشته تبدیل شده است.

در کنار جمع آوری نجومی شیبا، میزان توکن سوزی توسط سرمایه گذارن نیز افزایش پیدا کرده که میتواند اقدامات اولیه برای رشد قیمت باشد.