داده های درون شبکه بیتکوین خبر از بازار نزولی میدهند

تجزیه و تحلیل داده های درون شبکه بیتکوین نشان میدهد که دارندگان کوتاه مدت بیتکوین در ضرر هستند و به همین خاطر احتمال فروش دارایی ها از سوی آن ها زیاد است.

در گزارشی که وبسایت تحلیلی Glassnode در تاریخ 21 فوریه منتشر کرده است سناریو نزولی را برای بیتکوین محتمل تر دانسته و اعلام کرده است که داده های درون شبکه به بازار نزولی برای بازار رمز ارز ها اشاره میکنند.

«ضعف در بازار رمز ارز ها و بازار های سنتی ، ریسک و عدم قطعیت مداوم مرتبط با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس، ترس از درگیری در اوکراین، و همچنین افزایش ناآرامی های مدنی در کانادا و جاهای دیگر همه عوامل شروع بازار نزولی است.»
این موسسه اضافه کرد که با عمیق تر شدن روند نزولی، “احتمال یک بازار نزولی پایدارتر نیز می تواند افزایش یابد.”

بیت کوین در حال حاضر 47 درصد نسبت به بالاترین رکورد خود در نوامبر معامله می شود و در 15 هفته گذشته روند نزولی داشته است.

داده های درون شبکه بیتکوین خبر از بازار نزولی میدهند

تجزیه و تحلیل داده های درون شبکه بیتکوین نشان میدهد که دارندگان کوتاه مدت بیتکوین در ضرر هستند و به همین خاطر احتمال فروش دارایی ها از سوی آن ها زیاد است.

در گزارشی که وبسایت تحلیلی Glassnode در تاریخ 21 فوریه منتشر کرده است سناریو نزولی را برای بیتکوین محتمل تر دانسته و اعلام کرده است که داده های درون شبکه به بازار نزولی برای بازار رمز ارز ها اشاره میکنند.

«ضعف در بازار رمز ارز ها و بازار های سنتی ، ریسک و عدم قطعیت مداوم مرتبط با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس، ترس از درگیری در اوکراین، و همچنین افزایش ناآرامی های مدنی در کانادا و جاهای دیگر همه عوامل شروع بازار نزولی است.»
این موسسه اضافه کرد که با عمیق تر شدن روند نزولی، “احتمال یک بازار نزولی پایدارتر نیز می تواند افزایش یابد.”

بیت کوین در حال حاضر 47 درصد نسبت به بالاترین رکورد خود در نوامبر معامله می شود و در 15 هفته گذشته روند نزولی داشته است.