دادگاه های چین جمع آوری مدارک را از طریق بلاک چین بهبود می بخشند

دادگاه های چین جمع آوری مدارک را از طریق بلاک چین بهبود می بخشند

سیستم قضایی چین قصد دارد با بکارگیری سیستم بلاک چین، ارائه اطلاعات و شواهد را برای دادگاه بهبود ببخشد.

سال گذشته، دادگاهی در گوانگژو(جنوب شرقی چین)، استفاده از سیستم بلاک چین را در یک پرونده اختلاف وام، برای ارائه مدارک و بررسی به صورت آنلاین، آغاز کرد.

دادگاه های بیشتری در شهرهای مختلف چین در گذشته از بلاک چین برای تسهیل رسیدگی های حقوقی استفاده کرده اند.

دادگاه های چین جمع آوری مدارک را از طریق بلاک چین بهبود می بخشند

دادگاه های چین جمع آوری مدارک را از طریق بلاک چین بهبود می بخشند

سیستم قضایی چین قصد دارد با بکارگیری سیستم بلاک چین، ارائه اطلاعات و شواهد را برای دادگاه بهبود ببخشد.

سال گذشته، دادگاهی در گوانگژو(جنوب شرقی چین)، استفاده از سیستم بلاک چین را در یک پرونده اختلاف وام، برای ارائه مدارک و بررسی به صورت آنلاین، آغاز کرد.

دادگاه های بیشتری در شهرهای مختلف چین در گذشته از بلاک چین برای تسهیل رسیدگی های حقوقی استفاده کرده اند.