دانشگاه تحت حمایت سامسونگ برای فارغ التحصیلان منتخب NFT صادر می کند

دانشگاه تحت حمایت سامسونگ برای فارغ التحصیلان منتخب NFT صادر می کند

دانشگاه Sungkyunkwan کره جنوبی برای سه دانش آموزی که در مراسم فارغ التحصیلی آنلاین این مؤسسه در روز چهارشنبه برنده مسابقات درون مدرسه ای شده اند، گواهینامه های (NFT) صادر می کند.
این دانشگاه اعلام کرد گواهینامه های NFT می توانند در هر زمان به عنوان مدرک رسمی فارغ التحصیلی بدون خطر از دست دادن اصل یا ترس از کپی های جعلی استفاده شوند.
دانشگاه های کره جنوبی مانند سونگسیل و دانشگاه چانگ-آنگ اخیراً با توسعه دهندگان بلاک چین برای گنجاندن فناوری های NFT و متاورس در خدمات فارغ التحصیلی خود همکاری کرده اند.
 

نماد «مورد تأیید انجمن»
 

نماد «مورد تأیید انجمن»
دانشگاه تحت حمایت سامسونگ برای فارغ التحصیلان منتخب NFT صادر می کند

دانشگاه تحت حمایت سامسونگ برای فارغ التحصیلان منتخب NFT صادر می کند

دانشگاه Sungkyunkwan کره جنوبی برای سه دانش آموزی که در مراسم فارغ التحصیلی آنلاین این مؤسسه در روز چهارشنبه برنده مسابقات درون مدرسه ای شده اند، گواهینامه های (NFT) صادر می کند.
این دانشگاه اعلام کرد گواهینامه های NFT می توانند در هر زمان به عنوان مدرک رسمی فارغ التحصیلی بدون خطر از دست دادن اصل یا ترس از کپی های جعلی استفاده شوند.
دانشگاه های کره جنوبی مانند سونگسیل و دانشگاه چانگ-آنگ اخیراً با توسعه دهندگان بلاک چین برای گنجاندن فناوری های NFT و متاورس در خدمات فارغ التحصیلی خود همکاری کرده اند.
 

نماد «مورد تأیید انجمن»
 

نماد «مورد تأیید انجمن»