قانون ارز دیجیتال در استرالیا

دولت استرالیا از 6 اصلاحات پیشرو در حوزه رمزنگاری در جهان استقبال می کند

دولت استرالیا به طور جدی در حال بررسی راه اندازی ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است و از چندین پیشنهاد نظارتی آینده نگر به عنوان بخشی از «طرح اصلاح پرداخت ها و رمزارزها» حمایت کرده است.

جاش فریدنبرگ، خزانه‌دار، می‌گوید که این اصلاحات “استرالیا را محکم در میان تعداد انگشت شماری از کشورهای پیشرو در جهان قرار خواهد داد.

گفته می‌شود که طرح اصلاحی بزرگترین تغییر سیستم پرداخت استرالیا از دهه 1990 است، با بخشی از زمینه‌های مرتبط با رمزنگاری که توسط پیشنهادهای نوآورانه ارائه شده توسط کمیته سنای استرالیا در ماه سپتامبر تنظیم شده است.

قانون ارز دیجیتال در استرالیا

دولت استرالیا از 6 اصلاحات پیشرو در حوزه رمزنگاری در جهان استقبال می کند

دولت استرالیا به طور جدی در حال بررسی راه اندازی ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است و از چندین پیشنهاد نظارتی آینده نگر به عنوان بخشی از «طرح اصلاح پرداخت ها و رمزارزها» حمایت کرده است.

جاش فریدنبرگ، خزانه‌دار، می‌گوید که این اصلاحات “استرالیا را محکم در میان تعداد انگشت شماری از کشورهای پیشرو در جهان قرار خواهد داد.

گفته می‌شود که طرح اصلاحی بزرگترین تغییر سیستم پرداخت استرالیا از دهه 1990 است، با بخشی از زمینه‌های مرتبط با رمزنگاری که توسط پیشنهادهای نوآورانه ارائه شده توسط کمیته سنای استرالیا در ماه سپتامبر تنظیم شده است.