دیسنترالند میزبان اولین عروسی مجازی در متاورس.

یک زوج آمریکایی آخر این هفته در اولین ازدواجی که در متاورس انجام شد، با هویت دیجیتال خود ازدواج کردند.

مراسم عروسی در دیسنترالند با حضور شاهدان، مقام قضایی دیوان عالی کشور و جمعیت مجازی متشکل از 2000 مهمان در 5 فوریه برگزار شد.

عروس و داماد، رایان و کندیس هرلی، یک گروه حقوقی  را برای رسمی کردن ازدواج استخدام کردند. بنیانگذار و رئیس این گروه حقوقی  ادعا می کند که این اولین عروسی است که در متاورس مبتنی بر بلاک چین برگزار شده است.

در حال حاضر هیچ چارچوب قانونی برای ازدواج در متاورس وجود ندارد، بنابراین اینکه آیا این ازدواج از نظر قانونی درست خواهد بود یا خیر، هنوز مشخص نیست.

دیسنترالند میزبان اولین عروسی مجازی در متاورس.

یک زوج آمریکایی آخر این هفته در اولین ازدواجی که در متاورس انجام شد، با هویت دیجیتال خود ازدواج کردند.

مراسم عروسی در دیسنترالند با حضور شاهدان، مقام قضایی دیوان عالی کشور و جمعیت مجازی متشکل از 2000 مهمان در 5 فوریه برگزار شد.

عروس و داماد، رایان و کندیس هرلی، یک گروه حقوقی  را برای رسمی کردن ازدواج استخدام کردند. بنیانگذار و رئیس این گروه حقوقی  ادعا می کند که این اولین عروسی است که در متاورس مبتنی بر بلاک چین برگزار شده است.

در حال حاضر هیچ چارچوب قانونی برای ازدواج در متاورس وجود ندارد، بنابراین اینکه آیا این ازدواج از نظر قانونی درست خواهد بود یا خیر، هنوز مشخص نیست.