مالیات ارز های دیجیتال در روسیه

رئیس مالیات روسیه می گوید که کریپتو می تواند پایه مالیاتی را از بین ببرد

دانیل اگوروف، رئیس FNS گفت: سرویس مالیات فدرال روسیه (FNS) به طور فعال بازار ارزهای دیجیتال را برای جلوگیری از فرار مالیاتی زیر نظر دارد.

اگوروف در مصاحبه روز دوشنبه با نشریه محلی RBC استدلال کرد که ارزهای دیجیتال می توانند باعث “فرسایش قابل توجه” در پایه مالیاتی روسیه شوند.

این مقام گفت، اما تراکنش‌های ارز دیجیتال هنوز قابل ردیابی هستند و باید گزارش شوند، و افزود که FNS آماده استقرار سیستم‌های ردیابی خودکار برای پردازش حجم داده‌های بزرگ است.

«وقتی وارد فضای دیجیتال می‌شوید، همچنان در جایی ردی از خود باقی می‌گذارید. اگوروف اعلام کرد که شناسایی این مسیر یک مسئله زمان است.

این مقام همچنین خاطرنشان کرد که FNS اکنون در حال ارائه راه‌هایی برای پاسخ به شیوه‌های فرار مالیاتی رمزارزها است، زیرا مقامات به جای شناسایی آن، به دنبال محدود کردن چنین فعالیت‌هایی هستند. اگوروف افزود: «ما می‌خواهیم راه‌حل‌هایی پیدا کنیم که یک مشکل را به‌عنوان یک پدیده خاموش کند نه اینکه فقط اقدامات یک بازیکن خاص را شناسایی کند.»

مالیات ارز های دیجیتال در روسیه

رئیس مالیات روسیه می گوید که کریپتو می تواند پایه مالیاتی را از بین ببرد

دانیل اگوروف، رئیس FNS گفت: سرویس مالیات فدرال روسیه (FNS) به طور فعال بازار ارزهای دیجیتال را برای جلوگیری از فرار مالیاتی زیر نظر دارد.

اگوروف در مصاحبه روز دوشنبه با نشریه محلی RBC استدلال کرد که ارزهای دیجیتال می توانند باعث “فرسایش قابل توجه” در پایه مالیاتی روسیه شوند.

این مقام گفت، اما تراکنش‌های ارز دیجیتال هنوز قابل ردیابی هستند و باید گزارش شوند، و افزود که FNS آماده استقرار سیستم‌های ردیابی خودکار برای پردازش حجم داده‌های بزرگ است.

«وقتی وارد فضای دیجیتال می‌شوید، همچنان در جایی ردی از خود باقی می‌گذارید. اگوروف اعلام کرد که شناسایی این مسیر یک مسئله زمان است.

این مقام همچنین خاطرنشان کرد که FNS اکنون در حال ارائه راه‌هایی برای پاسخ به شیوه‌های فرار مالیاتی رمزارزها است، زیرا مقامات به جای شناسایی آن، به دنبال محدود کردن چنین فعالیت‌هایی هستند. اگوروف افزود: «ما می‌خواهیم راه‌حل‌هایی پیدا کنیم که یک مشکل را به‌عنوان یک پدیده خاموش کند نه اینکه فقط اقدامات یک بازیکن خاص را شناسایی کند.»